Despre institut

Institutul Român de Ştiinţă şi Tehnologie (Romanian Institute of Science and Technology - RIST) este un institut de cercetare privat, non-profit, înfiinţat în anul 2009.

Scopul RIST este de a asigura un sprijin instituţional şi administrativ adecvat, de nivel occidental, pentru cercetătorii de vârf care doresc să lucreze în România şi care nu sunt satisfăcuţi de condiţiile oferite de instituţiile existente din ţară. Prin aceasta, institutul speră să atragă o parte semnificativă a oamenilor de ştiinţă români din diaspora care doresc să se reîntoarcă în ţară, şi, pe termen mediu, să devină unul din institutele româneşti de vârf.

Conform unui sondaj realizat în 2006 în rândul cercetătorilor din România, doar 30% considerau că instituţiile în care lucrează le sprijină desfăşurarea activităţii în condiţii bune. Numărul mic de cercetători ce au revenit în ţară prin programele speciale de finanţare arată şi el inatractivitatea instituţiilor existente. În plus, instituţiile existente au dovedit şi că nu sunt interesate să atragă în rândul lor cercetători competitivi, prin faptul că nu au existat campanii ale acestora de atragere a cercetătorilor din diaspora, care să exploateze programele de finanţare specială care au existat. În unele cazuri, cercetători cu rezultate de nivel internaţional sunt chiar hărţuiţi sau marginalizaţi în instituţiile existente, de persoane superioare ierarhic dar fără rezultate ştiinţifice pe măsură.

Înfiinţarea RIST a fost motivată de experienţa pozitivă a Centrului pentru Cercetări Cognitive şi Neuronale (Coneural), până la reducerea drastică a finanţării proiectelor de cercetare de la începutul anului 2009. Coneural este unul din primele centre de cercetare private, non-profit din ţară. RIST a fost fondat de Coneural, la iniţiativa lui Răzvan Florian (care este şi unul din fondatorii Coneural-ului şi ai proiectului Ad Astra). Patrimoniul iniţial al RIST a fost de 60.000 lei, proveniţi din direcţionarea de către public a 2% din impozitul personal pe venit.

Cercetătorii afiliaţi RIST sunt finanţaţi prin granturile obţinute de către aceştia, din surse guvernamentale, europene sau private; nu există posturi permanente.

Direcţiile strategice de cercetare ale institutului sunt:

  • Informatică şi tehnologia informaţiei;
  • Neuroştiinţe, ştiinţe cognitive, inteligenţă artificială, robotică, ştiinţele educaţiei;
  • Modelare teoretică şi computaţională în diverse domenii ale ştiinţei şi tehnologiei;
  • Studiul sistemelor complexe;
  • Ştiinţe sociale;
  • Matematică, în special matematică aplicată;
  • Ştiinţele Pământului.

Institutul este însă deschis cercetătorilor din toate domeniile ştiinţei. Dezvoltarea unor direcţii de cercetare în cadrul ştiinţelor vieţii în cadrul institutului este posibilă în condiţiile afilierii la institut a unui grup de cercetători care să creeze condiţii sinergetice pentru o astfel de dezvoltare. Domeniile de cercetare sunti constrânse de faptul că institutul va funcţiona în spaţii închiriate şi că aparatura de laborator va trebui achiziţionată de cercetători din granturile proprii.

RIST funcţionează în prezent la Cluj; în funcţie de localizarea cercetătorilor care se vor afilia institutului, este posibilă şi înfiinţarea unor filiale în Bucureşti şi eventual în Iaşi şi Timişoara.

RIST primeşte ca şi cercetători afiliaţi persoane care au rezultate de nivel internaţional în cercetare şi care, prin lucrările realizate ca autor principal, se situează printre primii cercetători din domeniul lor din România. Cercetătorii afiliaţi pot ulterior să candideze pentru granturi prin RIST; odată obţinute finanţările, ei îşi pot deschide şi conduce propriile grupuri de cercetare în cadrul RIST. Invitaţie pentru cercetători care doresc să se afilieze Institutului Român de Ştiinţă şi Tehnologie.

Institutul Român de Ştiinţă şi Tehnologie este o fundaţie înregistrată în Registrul Naţional al Asociaţiilor şi Fundaţiilor cu nr. 3103/B/2009 şi are codul fiscal 25616490.

RIST a fost atestat pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice prin decizia Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică nr. 9877/02.06.2010.

Raport anual - 2011

Raport anual - 2010

Raport anual - 2009