Consultanță

Institutul poate oferi consultanță firmelor în domenii care includ:

  • Analiza și procesarea datelor (imagini, filme, sunete, serii temporale, date spațiale sau spațio-temporale), incluzând recunoașterea automată a unor caracteristici ale acestor date (de exemplu, recunoașterea de obiecte sau entități în imagini sau filme);
  • Software pentru robotică și automatizări;
  • Analiza rețelelor (de exemplu, rețele sociale);
  • Inteligență artificială;
  • Învățare automată;
  • Învățare profundă (deep learning);
  • Rețele neuronale;
  • Optimizări (găsirea de parametri și algoritmi optimi pentru diverse procese).

Contactați-ne!