Anunț de început al proiectului „Dezvoltare automată de software prin abstractizare în modele computaționale profunde, distribuite”

3 februarie 2017

Institutul Român de Ştiinţă şi Tehnologie, în calitate de beneficiar, anunţă începerea proiectului cu titlul „Dezvoltare automată de software prin abstractizare în modele computaționale profunde, distribuite”, având ID P_37_679 şi codul SMIS 2014+ 103319, în baza contractului de finanţare nr. 157/16.12.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate.
Valoarea totală a proiectului este de 8.687.180 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 8.615.200 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională  este de 7.274.674,88 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 1.340.525,12 lei.
Proiectul are drept scop crearea unor metode disruptive pentru automatizarea dezvoltării de software și pentru simplificarea muncii programatorilor, prin aplicarea celor mai avansate tehnologii de învățare automată și a unor teorii cognitive. Proiectul prevede obţinerea următoarelor rezultate: 1) Metode pentru crearea automată de noi implementări a unor programe pentru sarcini în care cerințele pot fi deduse de un sistem inteligent artificial dintr-o combinație care poate cuprinde: un set mare de înregistrări ale comportamentului utilizatorilor; estimări numerice ale performanței unei implementări specifice; și codul sursă a unui software existent cu funcționalitate similară; 2) Unelte care vor ajuta programatorii să repare și să întrețină software complex și care vor facilita dezvoltarea de software de către programatori mai puțin experimentați. Rezultatele proiectului vor fi dezvoltate în continuare și comercializate de un startup. Proiectul se implementează în Cluj-Napoca, pe o durată de 48 luni.
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact: Dr. Bipin Indurkhya, director al proiectului; telefon: 0364-800171; fax: 0364-800172; Institutul Român de Ştiinţă şi Tehnologie, str. Cireşilor nr. 29, et. 2, ap. 4, 400487 Cluj-Napoca; www.rist.ro.