Direcţionaţi 2% din impozit către Institutul Român de Ştiinţă şi Tehnologie

Conform Codului Fiscal, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să direcţioneze către o entitate nonprofit 2% din impozitul pe veniturile obţinute în anul anterior.

Această opţiune nu vă costă nimic! Dacă nu o folosiţi, suma respectivă rămâne statului.

Descărcaţi de aici formularul care permite direcţionarea a doi la sută din impozitul pe venitul din anul anterior către Institutul Român de Ştiinţă şi Tehnologie.

Direcţionând această sumă către Institutul Român de Ştiinţă şi Tehnologie, sprijiniţi cercetarea românească din domenii care includ inteligenţa artificială și dinamica sistemelor complexe. Realizările de până acum ale cercetătorilor de la institut includ:

 • descoperirea unor noi mecanisme de învăţare pentru reţele neuronale artificiale, mecanisme care pot funcţiona şi în creierul uman;
 • realizarea unei metode noi de evaluare a eficacităţii anesteziei, prin analiza electroencefalogramei;
 • realizarea unei metode de vizualizare a regularităţilor pulsurilor de neuroni din înregistrările neuronale;
 • studiul haosului în unele tipuri de sisteme dinamice;
 • descoperirea unor mecanisme care permit creierului să aibă o activitate susţinută, fără însă ca această activitate să ducă în mod curent la epilepsie;
 • descoperirea unor corelaţii între existenţa autismului şi prezenţa unor substanţe în creier.

Rezultatele cercetărilor din cadrul Institutului Român de Ştiinţă şi Tehnologie sunt publice, spre beneficiul întregii societăţi şi al comunităţii ştiinţifice, fiind publicate în reviste ştiinţifice internaţionale, de prestigiu. Pentru mai multe informaţii despre aceste rezultate, vă rugăm să vedeţi publicaţiile ştiinţifice ale institutului.

Puteti direcţiona doi la sută din impozit către institut astfel:

 • Daca sunteţi salariat(ă):
  • Descărcaţi „Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2 la sută din impozitul anual” (formularul 230), completaţi-o, tipăriţi-o şi semnaţi-o. Nu este necesar să indicaţi suma care o direcţionaţi, această sumă va fi calculată automat de către cei de la finanţe în funcţie de impozitul pe venit plătit deja de dvs. Pe această cerere/formular 230 sunt trecute deja datele care indică institutul ca beneficiar al sumei de doi la sută din impozitul plătit de dvs.
   Dacă aveţi deja formularul de altundeva, vă rugăm să-l completaţi cu datele următoare:
   Denumire entitate nonprofit: Institutul Român de Ştiinţă şi Tehnologie
   Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit: 25616490
   Cont bancar (IBAN): RO02 INGB 0000 9999 0154 6473
  • Trimiteţi formularul 230 completat şi semnat de dvs. la administraţia financiară de care aparţineţi, până la data de 25 mai. Puteţi trimite formularul prin poştă, cu scrisoare recomandată, sau să îl depuneţi personal, la registratura administraţiei financiare.
 • Daca aveti (şi) venituri din alte surse (profesii libere – medic, avocat, notar, expert contabil, arhitect, cedarea folosinţei bunurilor – chirii, drepturi de autor, etc.), aveţi obligaţia legală să depuneţi la administraţia financiară o declaraţie privind veniturile dvs. Pe aceeaşi declaraţie puteţi indica şi direcţionarea a 2% din impozitul dvs.. Pentru aceasta:
  • Descărcaţi „Declaraţia specială privind veniturile realizate” (declaraţia 200), completaţi-o, tipăriţi-o şi semnaţi-o. Nu este necesar să indicaţi suma care o direcţionaţi, această sumă va fi calculată automat de către cei de la finanţe în funcţie de impozitul pe venit plătit deja de dvs. Pe acest formular sunt trecute deja datele care indică institutul ca beneficiar al sumei de 2 la sută din impozitul plătit de dvs.
   Dacă aveţi deja formularul de altundeva, vă rugăm să-l completaţi cu datele următoare:
   Denumire entitate nonprofit: Institutul Român de Ştiinţă şi Tehnologie
   Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit: 25616490
   Cont bancar (IBAN): RO02 INGB 0000 9999 0154 6473
  • Trimiteţi formularul 200 completat şi semnat de dvs. (eventual împreună cu formularul 230, dacă sunteţi şi salariat) la administraţia financiară de care aparţineţi, până la data de 25 mai. Puteţi trimite documentele prin poştă, cu scrisoare recomandată, sau să le depuneţi personal, la registratura administraţiei financiare.

Vă mulţumim pentru sprijinul dumneavoastră!