Anunț de început al proiectului „Metode de optimizare riemanniene pentru învățare profundă”

13 noiembrie 2016

Institutul Român de Ştiinţă şi Tehnologie, în calitate de beneficiar, anunţă începerea proiectului cu titlul „Metode de optimizare riemanniene pentru învățare profundă”, având ID P_37_714 şi codul SMIS 2014+ 103321, în baza contractului de finanţare nr. 136/27.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate.

Valoarea totală a proiectului este de 8.689.500 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 8.617.500 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională  este de 7.276.617 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 1.340.883 lei.

Proiectul are drept scop aplicarea noțiunilor de geometrie riemanniană pentru analiza și proiectarea algoritmilor de ordinul întâi și al doilea pentru rețele neuronale cu învățare profundă. Proiectul va studia antrenarea rețelelor neuronale folosind metode de geometria informației și optimizarea varietăților, prin tratarea procesului de învăţare ca o problemă de optimizare definită peste o varietate statistică.
Proiectul prevede obţinerea următoarelor rezultate: 1) Definirea unui cadru probabilistic și geometric pentru studiul rețelelor neuronale profunde, în scopul unei înțelegeri mai bune a mecanismelor care asigură succesul învățării profunde. 2) O caracterizare completă a geometriilor riemanniene de ordinul al doilea și a celor afine ale unui model statistic, pentru studiul metodelor de optimizare de ordinul al doilea peste varietăți statistice. 3) Proiectarea și implementarea de metode noi de ordinul întâi și al doilea pentru optimizarea funcțiilor definite pe un model statistic, în special pentru cazul antrenării de rețele neuronale. 4) O evaluare empirică a algoritmilor propuși pentru antrenarea de rețele neuronale profunde cu seturi de date standard și în competiții industriale, cu scopul de a demonstra eficiența metodelor dezvoltate în cadrul proiectului, în raport cu stadiul actual al tehnologiei. 5) Un studiu de fezabilitate, incluzând analiza pieței și identificarea pieței potențiale pentru aplicații de succes în învățarea profundă. 6) Implementarea unor aplicații demonstrative inovatoare, specifice, bazate pe tehnologii de învățare profundă, și în particular pe algoritmi dezvoltați în proiect, pentru sarcini de clasificare și analiză predictivă a imaginilor, filmelor, sunetelor și documentelor. Se preconizează că rezultatele proiectului vor fi dezvoltate în continuare și comercializate de un startup, cu scopul de a oferi servicii personalizate, inovative, pentru realizarea de sisteme inteligente și aplicații bazate pe tehnologii de învățare profundă. Proiectul se implementează în Cluj-Napoca, pe o durată de 48 luni.
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact: Dr. Luigi Malagò, director al proiectului; telefon: 0364-800171; fax: 0364-800172; e-mail: deepriemann@rist.ro; Institutul Român de Ştiinţă şi Tehnologie, str. Cireşilor nr. 29, et. 2, ap. 4, 400487 Cluj-Napoca; www.rist.ro.