Apel pentru proiecte conduse de cercetători cu experiență în străinătate

22 mai 2015

Institutul Român de Știință și Tehnologie solicită candidaturi din partea cercetătorilor cu experiență de lucru sau studii (doctorale sau postdoctorale) în străinătate, pentru finanțări de până la 9 milioane lei (2 milioane euro) pe o durată de până la 4 ani, pentru proiecte de cercetare, în cadrul Programului Operațional Competitivitate, finanțat din fonduri structurale (europene).

Linia de finanțare „Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate” va finanța proiecte conduse de cercetători care au titlul de doctor în științe, cel puțin 5 ani de experiență de lucru în cercetare, și cel puțin 3 ani de experiență în străinătate în ultimii 5 ani, în activități de cercetare, studii doctorale sau postdoctorale. În cazul obținerii finanțării, directorii de proiect vor recruta echipa care va lucra în cadrul proiectului, în cadrul institutului nostru, și o vor coordona. Prezența directorului de proiect în institut, în România, poate fi cu normă parțială (de ex., 6 luni pe an), în restul timpului coordonarea proiectului putând fi făcută de la distanță.

Institutul nostru este deschis cercetătorilor din toate domeniile științei, dar acordăm prioritate proiectelor din următoarele domenii de interes strategic pentru institut:

  • – Inteligenţă artificială, învățare probabilistă, rețele neuronale, robotică, informatică și tehnologia informației (cu aplicații în: analiza datelor de mari dimensiuni, internetul lucrurilor, robotică agricolă, conducere autonomă, transport autonom, orașul inteligent, tehnologii și metode pentru dezvoltarea de software, noi modele computaționale, terapie personalizată);
  • – Neuroştiinţe (cu aplicații în cercetarea bolilor neurodegenerative și inflamatorii și în noi modele computaționale).

Proiectele trebuie să se încadreze în domeniile prevăzute în anexa nr. 3 (p. 54) a programului de finanțare și trebuie să aibă o componentă aplicativă.

Rugăm cercetătorii care doresc să deruleze aceste proiecte în cadrul institutului nostru să ne trimită o scrisoare de intenție la adresa office@rist.ro până la data de 30 iunie 2015, care să includă un rezumat al propunerii de proiect, un CV și lista de publicații, sau linkuri către pagini web cu aceste informații. În urma acceptului institutului, cercetătorii vor putea transmite institutului propunerile de proiect, iar institutul le va transmite spre evaluare Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare.

Data limită pentru depunerea propunerilor finale de proiect este 1 septembrie 2015. În funcție de numărul de persoane care vor depune proiecte prin institutul nostru, institutul va stabili o dată limită intermediară pentru transmiterea proiectelor către institut (probabil, 15 august 2015).

Informații suplimentare:

Răspunsuri la întrebări frecvente

Care este timpul minim pe care directorul de proiect trebuie să îl petreacă în România?

Directorul de proiect trebuie să lucreze pentru proiect cel puțin timpul care reprezintă 50% dintr-o normă întreagă pe durata proiectului (și va fi plătit pentru acest timp de lucru). Din timpul de lucru pe proiect, directorul de proiect va trebui să petreacă cel puțin 50% în România, în cadrul institutului nostru. De exemplu, pentru o durată a proiectului de 48 luni, directorul de proiect trebuie să lucreze pentru proiect cel puțin 24 de luni cu normă întreagă (8 ore pe zi lucrătoare), din care cel puțin 12 luni în România, în cadrul institutului nostru; sau 48 de luni cu jumătate de normă (4 ore pe zi lucrătoare), din care cel puțin 24 luni în România.

Ce salarii primesc cercetătorii?

Directorul de proiect va decide salariile plătite din proiect respectând limitele bugetului proiectului și următoarele limite:

Salariu net (euro pe lună) Salariu brut (include taxele și contribuțiile plătite de angajat; euro pe lună) Costul total de bugetat (include taxele și contribuțiile plătite de angajat și angajator; euro pe lună)
Director de proiect 3054 4300 5281
Postdoc, cercetător 2059 2900 3562
Doctorand 1349 1900 2333
Tehnician 710 1000 1228