Departamente

Inteligență computațională profundă

Acest departament dezvoltă tehnici prin care agenții inteligenți pot învăța despre mediul în care se află prin interacțiunea cu acesta, prin învățare bazată pe curiozitate, folosind metode cum ar fi învățare profundă, modele ierarhice de învățare prin întăriri și meta-învățare. De asemenea, departamentul folosește învățarea profundă și alte metode de instruire automată pentru analiza și procesarea software-ului, în scopul sintezei sau inducției de programe. Avem în vedere dezvoltarea automată de pagini web sau de noi tipuri de autocodoare sau compresoare.

Echipa:

Învățare automată și optimizare

Acest departament dezvoltă și analizează algoritmi de învățare noi pentru rețele neuronale profunde, prin aplicarea noțiunilor de optimizare Riemanniană și geometrie diferențială.

Echipa:

Ştiinţa nonliniarităţii

Marius F. Danca studiază sisteme dinamice haotice continue sau care nu sunt netede, de ordin întreg sau fracționar.

Personal administrativ

  • Mircea Hoțoleanu – manager
  • Alex Burciu – manager de inovare
  • Nicoleta Vaida – director economic
  • Camelia Cinc – economist
  • Ana-Maria Coatu – asistent administrativ
  • Iulia Cifor – director economic (în concediu de maternitate)

Consiliul director

Foști membri